ข่าวประชาสัมพันธ์

NTL ร่วมแสดงผลงานที่งาน IPITEx.2014 @ Bitec บางนา

        งาน IPITEx.2014 เป็นงานที่รวบรวมผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ทั่วประเทศมาแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ดูและชมการสาธิตผลงานต่างๆ งานนี้ NTL ได้นำ Cloud remote controller ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีรีโมทอินฟาเรดได้ผ่าน Cloud และ NetSense ซึ่งเป็นปลั๊กไฟฟ้า ที่ดูการใช้พลังงานได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาร่วมแสดงด้วย ใครที่สนใจแวะไปชมได้ที่บูธ A-1 Bitec บางนานะคะ


NetLog & Raspberry Pi Workshop @ WUNCA 28

         ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ได้ร่วมจัด Workshop ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยได้นำ NetLog : ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถติดตั้งและใช้งานในหน่วยงาน และนำเสนอการพัฒนา Internet of Things ด้วย Raspberry pi ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่สามารถใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เชื่อมต่อกับ Relay เพื่อเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม เป็นต้น


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ TEIN4 Thailand Launch and Future Internet Workshop

        ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) Trans-Eurasia Information Network* Corporation Center (TEIN*CC) และ National Institute of Information and Communications (NICT) ประเทศญี่ปุ่น จะร่วมกันจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ TEIN4 Thailand Launch and Future Internet Workshop ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่าย Trans-Eurasia Information Network (TEIN4) ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปยังภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงยุโรป โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก the European Commission และ National Research and Education Networks (NRENs) ที่เป็นสมาชิก การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการใช้ประโยชน์และความร่วมมือ รวมถึงศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยผ่านเครือข่าย TEIN4 และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้งานในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านการการศึกษาวิจัยผ่านเครือข่าย TEIN4 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอการวิจัยพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหัวข้อ Future Internet โดยจะมีการนำเสนอโพรโทคอลของเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
        หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.thairen.net.th/tein4/regis.php  งานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thairen.net.th/tein4/)

NTL ได้รางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AINTEC 2013

   

 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.Gabriel Radu Sandulescu ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ และ ดร.เอมอัชณา นิรันตสุขรัตน์ จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (NTL) ที่ได้รางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AINTEC 2013 บทความเรื่อง Resource-Aware Capacity Evaluation for Heterogeneous, Disruption-Tolerant Networks 


NTL เข้าร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ The 1st SRII Asia Summit 2013

        งานประชุมวิชาการ The 1st SRII Asia Summit 2013 (รายละเอียด : http://naist.cpe.ku.ac.th/SRII2013/) จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการที่แตกต่างและดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเครือข่ายในระดับอาเซียนและสากลนวัตกรรมด้านการบริการ ในวันที่ 16-18 กันยายน 2556 ณ ชั้น 23 ห้อง World Ballroom B&C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้ NTL ขนผลงานไปโชว์เพียบ ทั้งระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า NetHAM Nano และ Real of thing Demo เป็นต้น งานนี้ใครอยากรู้ว่าการควบคุมระบบต่างๆ ในบ้านเราเองผ่านระบบ cloud อย่างง่ายๆ ทำได้อย่างไร ไปเจอกันนะคะ


งาน Thailand IPv6 Conference Day 2012

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมสัมมนา "Thailand IPv6 Conference Day 2012" ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ งานนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ๆ มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการนำ IPv6 ไปใช้งานในหน่วยงาน ทำให้ได้รู้ถึงวิธีการ ปัญหา แนวทางในการนำ IPv6 ไปใช้งาน รวมถึงมุมมองและประโยชน์ของการใช้งาน IPv6


ไม่ต้องรออีกต่อไป เปิดตัว NetLog พร้อมให้บริการแล้ว

        ซอฟท์แวร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วย feature หลักๆ ดังนี้


NetHAM ฮอตไม่เลิก

        วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม นี้ เวลา 14.05 -15.00 น. ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าโครงการวิจัยระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสุขภาพเครือข่าย NetHAM จะไปให้สัมภาษณ์ที่สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ช่วง IT in trend เกี่ยวกับงานวิจัยในปัจจุบัน งานนี้ใครอยากทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสุขภาพเครือข่าย NetHAM ประโยชน์และการใช้งาน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  บอกได้คำเดียวว่า ห้ามพลาด ค่ะ


งาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN ครั้งที่ 33)

        งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ การบริหารจัดการเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่าย ที่นอกจากจะให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพบปะแสดงความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่งานในครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ท่านใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/ งานนี้ชาว IT ไม่ควรพลาดจริงๆ ค่ะ 


The NECTEC 's 25th Anniversary

        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี (The NECTEC 's 25th Anniversary) IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond” วันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/ace2011/


หน่วยงานภายใต้ สวทช

หน่วยงานสมาชิก STARNet

  

    

หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เครือข่ายการศึกษาวิจัยในประเทศ

เครือข่ายการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ

 

IPv6 Ready